Ședințele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice și Comisiei de Dialog Social

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează miercuri, 29 iunie, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, următoarele:

 – şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având următoarea ordinea de zi:

  1. Informare privind monitorizarea calității apei potabile în mediul public, distribuită prin sistemul centralizat și/sau prin instalații individuale de folosință publică
  2. Informare privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece și a suplimentelor pentru energie, conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil
  3. Informare privind investiţiile din judeţul Caraş-Severin pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
  4. Diverse

– şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu începere de la ora 11,00, având următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind metodele specifice de inspecție utilizate în activitatea de control din domeniul relațiilor de muncă și rezultatele obținute în primul trimestru al anului 2022
  2. Informare privind conformarea voluntară la plata obligațiilor fiscale și măsurile de executare silită întreprinse în vederea recuperării arieratelor bugetare
  3. Diverse:

– Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 25.05.2022.