Controale la unitățile de învățământ pentru buna derulare a Programului pentru școli al României

În cadrul Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017, cu modificările și completările ulterioare, Ioan Dragomir, prefectul județului Caraș-Severin, în calitate de coordonator al comisiei, a dispus în luna mai 2022 efectuarea de controale de către instituțiile cu atribuții de control, la nivelul unităților de învățământ din județul Caraș-Severin, în vederea asigurării distribuției și depozitării în condiții de igienă și siguranță a produselor (lapte UHT, produse de panificație și mere) aferente Programului pentru școli al României 2017-2023.

Astfel, în luna mai 2022 au fost realizate 8 controale pe linie sanitară, în cadrul unităților de învățământ, nefiind constatate deficiențe pe linie sanitară și nefiind aplicate sancțiuni.

Grupurile de lucru constituite la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin și al primăriilor Reșița și Oțelu Roșu au verificat centralizarea lunară și anexa 4 – Evidența unică a numărului de porții, consumate de preșcolarii și elevii prezenți la cursuri, conform catalogului de la unitățile de învățământ, dar și documentele justificative depuse de furnizori, care stau la baza efectuării plăților conform legislației în vigoare.