Minută încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 22.02.2023

Dintre persoanele care constituie componenţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin au absentat motivat: domnul Șerban Stanciu, Preşedinte, Filiala Caraş-Severin a CNS „MERIDIAN”, domnul Remus Ciobanu, Reprezentant, PJIMM Caraș-Severin, Reprezentantul CNIPMMR, domnul Vasile Romulus, Reprezentantul Sucursalei CONPIROM din Județul Caraș-Severin și domnul Ciprian Dragomir, Reprezentantul Sucursalei CONCORDIA din Județul Caraș-Severin.

Au participat în calitate invitați doamna Maria Zvarici, Președinte, Sindicatul Învățământului Preuniversitar Caraș-Severin și domnul  Dumitru Micu, Președinte, Filiala Caraș-Severin a Confederației Patronatul Român.

Domnul Cristian Gâfu, Subprefectul Judeţului Caraş-Severin declară deschise lucrările şedinţei și prezintă ordinea de zi:

  1. Informare privind acordarea alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Prezintă: Agenţia Judeţeană  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin

  1. Informare privind monitorizarea calității apei potabile în mediul public, distribuită prin sistemul centralizat și/sau prin instalații individuale de folosință publică.

Prezintă: Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin

  1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin

Prezintă: Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență

  1. 4. Diverse

Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 25.01.2023

Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin, acestea vor fi prezentate în sinteză.

Domnul Subprefect, dă cuvântul doamnei Elena Solomonesc, Director Executiv, Agenţia Judeţeană  pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraș-Severin, pentru a prezenta punctul 1 de pe ordinea de zi.

Doamna Elena Solomonesc prezintă materialul ”Informare privind acordarea alocației lunare de plasament, a indemnizației de sprijin și a indemnizației pentru tineri conform Legii nr. 272/2004  privind protecția și promovarea drepturilor copilului” (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Domnul Subprefect, Mulțumește pentru materialul prezentat. Consideră faptul că, asistenții maternali înainte de a obține acreditarea necesară, ar trebui să efectueze o perioadă de ucenicie în care să fie supravegheați și îndrumați de personal calificat în acest domeniu.

Doamna Elena Solomonesc, precizează faptul că, în prezent așa se procedează.

Domnul Subprefect, Întreabă dacă mai sunt și alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, întrucât nu sunt se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. Dă cuvântul domnului Dănilă Miloș, Director Executiv, Direcția de Sănătate Publică a Județului Caraș-Severin.

Domnul Dănilă Miloș,  prezintă materialul ”Informare privind monitorizarea calității apei potabile în mediul public, distribuită prin sistemul centralizat și/sau prin instalații individuale de folosință publică” (material cuprins în dosarul de şedinţă).

Domnul Dumitru Micu, Președinte, Filiala Caraș-Severin a Confederației Patronatul Român, întreabă cine monitorizează calitatea apei potabile distribuită prin sistemul centralizat în municipiul Reșița.

Domnul Dănilă Miloș, S.C. Aquacaraș S.A.

Domnul Dumitru Micu, Consideră faptul că, nu este bine ca furnizorul să fie și cel care monitorizează.

Domnul Dănilă Miloș, menționează faptul că, până în prezent nu au fost înregistrate sau semnalate epidemii hidrice. De asemenea mai precizează faptul că, inspectorii Direcției de Sănătate Publică a Județului Caraș-Severin fac verificări periodice la S.C. Aquacaraș S.A., conform planului de monitorizare.

Domnul Subprefect, Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, ”Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin”.

Menționează faptul că, proiectul Regulamentului a fost transmis tuturor membrilor pe e-mail spre consultare și întrucât nu au fost înaintate modificări ale acestuia, supune la vot spre aprobare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, care este aprobat în unanimitate de către membrii Comisiei.

În continuare se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, Diverse și supune la vot minuta încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 25.01.2023, care este aprobată în unanimitate de către membrii Comisiei.

Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.