Proces-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural Caraş-Severin, din data de 21.02.2023

Dintre membrii, invitaţii permanenţi şi invitaţii Colegiului Prefectural Caraş-Severin au absentat motivat de la lucrările ședinței: doamna Giuchici Camelia, Director Executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Timiş, domnul Mureșan Rusalin, Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş – Severin, domnul Marius Curescu, Șef Birou, Oficiul Fitosanitar și domnul Pandrea Constantin Sorin, Șef de Stat Major, Comandant, Centrul Militar Judeţean Caraş-Severin.

Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Județului Caraș-Severin, declară deschise lucrările şedinţei Colegiului Prefectural al Județului Caraș-Severin, comunică faptul că sunt doi noi membrii ai Colegiului Prefectural și anume domnul Tilca Ionel Petru, Inspector Şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin și domnul Peptan Valentin, Inspector Şef Judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Caraş-Severin.

În continuare prezintă ordinea de zi:

  1. Informare privind activitatea desfășurată de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin în anul 2022

         Prezintă: Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin

         1.1. Raport privind modul de realizare de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin a măsurilor cuprinse în Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 3/19.05.2022

         Prezintă: Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin

  1. Prezentarea activității de deszăpezire pentru sezonul de iarnă 2022-2023.

         Prezintă: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara prin Secția de Drumuri Naționale Caransebeș

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport Caraş-Severin, în anul 2022

         Prezintă: Direcţia Judeţeană pentru Sport Caraş-Severin

  1. Informare privind rezultatele provizorii ale RPL 2021 pentru Județul Caraș-Severin

         Prezintă: Direcția Județeană de Statistică Caraș-Severin

  1. Stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în sem II 2022 la nivelul Județului Caraș-Severin

         Prezintă: Serviciul Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de Urgență

  1. Diverse

         Aprobarea Procesului – Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 27.01.2023.

Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Colegiului Prefectural, acestea vor fi prezentate în sinteză.

Domnul Prefect dă cuvântul doamnei Antigona Mănescu, Consilier Juridic, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraş–Severin, pentru a prezenta materialele de la punctule 1și 1.1  de pe ordinea de zi.

Doamna Antigona Mănescu prezintă materialele, „Informare privind activitatea desfășurată de  către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin în anul 2022” și „Raport privind modul de realizare de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin a măsurilor cuprinse în Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 3/19.05.2022” materiale cuprinse în dosarul de şedinţă.

Domnul Prefect  mulțumește pentru materialul prezentat și întreabă care este numărul de comisari din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraş – Severin.

Doamna Antigona Mănescu, precizează faptul că, dintr-un total de 6 comisari, pe teren merg în controale 4 comisari.

Domnul Prefect mulțumește pentru activitatea desfășurată și concluzionează faptul că, practic cei 4 comisari au efectuat în medie un număr de 300 de controale/comisar ceea ce este foarte bine. Totodată recomandă ca în viitor să se pună accent pe calitatea actului de control și nu în ultimul rând pe încasarea amenzilor.

Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi dă cuvântul domnului Ioan Boba, Șef Secție,  Secţia “Drumuri Naţionale” Caransebeş, pentru a prezenta punctul 2 de pe ordinea de zi.

Domnul Ioan Boba prezintă materialul, „Prezentarea  activității de deszăpezire pentru sezonul de iarnă 2022-2023” material cuprins în dosarul de şedinţă.

Domnul Cristian Gâfu, Subprefectul Județului Caraș-Severin apreciază activitatea desfășurată de către reprezentanții Secţiei “Drumuri Naţionale” Caransebeş pentru asigurarea viabilității drumurilor din județ și solicită ca și în perioada următoare să se continue activitatea de toaletare a arborilor uscați de pe marginea drumurilor naționale.

Domnul Alin-Cuzma Muntean, Subprefectul Județului Caraș-Severin întreabă dacă există o distanță standard de intervenție asupra vegetației uscate de pe marginea drumurilor.

Domnul Ioan Boba, menționează faptul că, nu există o distanță standard este vorba practic de utilajul care intervine. De asemenea mai precizează faptul că, pentru îndepărtarea vegetației uscate este nevoie și de personal iar la nivelul Secţiei “Drumuri Naţionale” Caransebeş este și deficit de personal deoarece în prezent sunt doar 4 muncitori/district iar de un district aparțin aproximativ 50 km de drum național.

Domnul Prefect Mulțumește pentru materialul prezentat și apreciază munca desfășurată de către reprezentanții Secţiei “Drumuri Naţionale” Caransebeş în acest sezon de iarnă. În continuare precizează faptul că, Secţia “Drumuri Naţionale” Caransebeş deține și utilajele corespunzătoare.

De asemenea mai menționează faptul că, și activitatea de dispecerat a fost bine organizată ceea ce este un lucru bun. În încheiere solicită reprezentantului Secţiei “Drumuri Naţionale” Caransebeş ca în următoarele săptămâni să creioneze un Plan de acțiune la nivelul Județului Caraș-Severin pentru continuarea acțiunilor de toaletare a arborilor/vegetației uscate de pe marginea drumurilor naționale.

Domnul Ioan Boba, precizează faptul că, s-ar putea să există o problemă în acest sens deoarece contractul cadru a expirat la sfârșitul anului trecut iar în prezent se află la procedura de licitație, fază care nu este finalizată.

Totodată explică faptul că, în atribuțiile Secţiei “Drumuri Naţionale” Caransebeş intră doar lucrările de îndepărtare a lăstărișului de pe marginea drumului.   Domnul Prefect, tocmai de aceea am solicitat un Plan de acțiune pentru a vedea clar care sunt atribuțiile fiecărei instituții și pentru a putea stabili clar cum se va acționa în continuare.

Domnul Ioan Boba, precizează faptul că, până la Sărbătorile Pascale va intervenii cu utilajele proprii pentru cosire și îndepărtarea lăstărișului pe principale sectoare de drumuri naționale din Județul Caraș-Severin.

Domnul Prefect, în continuare dă cuvântul domnului Costina Mihai Marcian, Director Executiv, Direcția Județeană de Sport Caraș-Severin pentru a prezenta materialul de la punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul Mihai Marcian Costina, prezintă materialul „Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport Caraş-Severin, în anul 2022”, material cuprins în dosarul de şedinţă.

Domnul Prefect, mulțumește pentru materialul prezentat și solicită ca pe viitor să fie materialele să cuprindă și date statistice.

În continuare întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, dă cuvântul domnului Cătălin Hogea, Director Executiv, Direcția Județeană pentru Statistică Caraș-Severin, pentru a prezenta punctul 4 de pe ordinea de zi.

Domnul Cătălin Hogea, prezintă materialul „Informare privind rezultatele provizorii ale RPL 2021 pentru Județul Caraș-Severin”, material cuprins în dosarul de şedinţă.

Domnul Prefect  supune la vot procesul-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din data de 27.01.2023, care este aprobat în unanimitate de către toți participanții.

În continuare deoarece o parte din acoperișul de la Secția Exterioară  Marila a Spitalului Orășenesc Oravița s-a prăbușit solicită acordul membrilor Colegiului Prefectural pentru reprogramarea punctul 5 de pe ordinea de zi a ședinței în luna martie a.c.

Mulțumește pentru participare, și declară închise lucrările ședinței.