Monitorizarea proiectelor privind consolidarea clădirilor cu risc seismic

La solicitarea Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin va monitoriza în ședințele lunare ale Colegiului Prefectural stadiul proiectelor ce vizează consolidarea clădirilor cu risc seismic depuse de administrațiile publice locale din județul nostru pe axa de finanțare pentru renovarea integrată a clădirilor din Componenta 5 – „Valul Renovării” a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Având în vedere că la ședințele colegiului participă reprezentanți ai instituțiilor care emit avize și acorduri, acestora li se va solicita să examineze cu celeritate, în conformitate cu prevederile legale, documentațiile privind proiectele, astfel încât să fie accelerată implementarea lor. De asemenea, în acest mod vor putea fi identificate eventualele probleme și soluțiile necesare.

În lista obiectivelor de investiții ale Componentei 5 pentru care au fost semnate contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se regăsesc 4 proiecte depuse de administrații publice locale din județul Caraș-Severin, mai exact cele ale orașului Oravița și comunei Dognecea, acestea vizând renovarea integrată și consolidarea seismică pentru 11 clădiri rezidențiale multifamiliale, un liceu teoretic și o școală gimnazială.

Suplimentar clădirilor consolidate prin PNRR, începând din acest an Ministerul Dezvoltării derulează Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care pentru anul 2023 are un buget alocat de 200 de milioane de lei din credite bugetare și 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanțarea este de 100%. Programul este unul multianual, de interes și utilitate publică, derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2022. În cadrul programului, sunt incluse atât clădirile de locuințe multietajate, cât și clădirile publice, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII. Cererile de finanțare pot fi depuse de autoritățile publice locale și centrale.