Minută încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 29.03.2023

Dintre persoanele care constituie componenţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin au absentat motivat: domnul Șerban Stanciu, Preşedinte, Filiala Caraş-Severin a CNS „MERIDIAN”, domnul Apostol Marian, Președinte, Filiala Caraș-Severin a CNS „Cartel Alfa” și domnul Gavril Horia Octavian, Președintele Filiala Județeană Caraș-Severin a CSDR.
A participat în calitate de invitat doamna Maria Zvarici, Președinte, Sindicatul Învățământului Preuniversitar Caraș-Severin.
Domnul Ioan Dragomir, Prefectul Judeţului Caraş-Severin declară deschise lucrările şedinţei și prezintă ordinea de zi:
1. Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat din județul Caraș-Severin pentru anul școlar 2023-2024
Prezintă: Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin.
2 Informare privind derularea proiectului de Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a stațiunii Băile Herculane – Podul de Piatră cu finanțare prin P.O.R 2014-2020
Prezintă: Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin
3. Diverse
Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 22.02.2023
Întrucât materialele de pe ordinea de zi a ședinței au fost transmise, pentru consultare, pe e-mail tuturor membrilor/invitaților Comisiei de Dialog Social a Județului Caraș-Severin, acestea vor fi prezentate în sinteză.
Domnul Prefect, dă cuvântul domnului Petru Belciu, Inspector Școlar General Adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, pentru a prezenta punctul 1 de pe ordinea de zi.
Domnul Petru Belciu prezintă materialul ”Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat din județul Caraș-Severin pentru anul școlar 2023-2024” (material cuprins în dosarul de şedinţă).
Domnul Prefect, mulțumește pentru materialul prezentat și întreabă care este numărul de elevi care învăță la cele 4 unități de învățământ ce vor fi desființate.
Domnul Petru Belciu, sub numărul minim prevăzut de lege.
Domnul Prefect, întreabă cum a fost rezolvată problema referitoare la clasa de liceu din cadrul Liceului Teoretic Traian Vuia din Municipiul Reșița.
Domnul Petru Belciu, a avut loc ședința Consiliului de Administrație unde s-a primit aviz favorabil și pentru funcționarea acelei clase.
Doamna Maria Zvarici, Preşedinte, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Caraş-Severin, prezintă unele probleme din învățământ precizând faptul că, acestea au fost aduse la cunoștința conducerii Instituției Prefectului în cadrul întâlnirii care a avut loc în data de 23.03.2023, când o delegație din partea Sindicatului Învățământului Preuniversitar Caraș-Severin a fost primită de către Prefectul județului, Ioan Dragomir.
Totodată în plus față de ceea ce s-a spus cu acea ocazie, își exprimă dezacordul în ceea ce privește armonizarea programului de calcul a salariilor – EDUSAL și dă ex: deducerea suplimentară a sumei de 100 lei pentru copii aflați în întreținere care nu se poate opera în program deoarece acesta nu permite.
O altă problemă o reprezintă și salarizarea personalului nedidactic. În continuare precizează faptul că, v-a înainta Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin, un memoriu cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice, deoarece unii primari refuză să deconteze naveta acestora chiar dacă există în acest sens și hotărâri judecătorești.
Domnul Prefect, memoriul dumneavoastră a fost transmis Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Educației și Ministerului Afacerilor Interne.
De asemenea menționează faptul că, va aduce în discuție problema ridicată cu privire la decontarea navetei cadrelor didactice de către primării, la întâlnirea care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni în orașul Băile Herculane.
Domnul Ciprian Dragomir, reprezentantul Sucursalei CONCORDIA din Județul Caraș-Severin, precizează faptul că, a început colaborarea cu unitățile de învățământ și va primii în vizită o grupă de elevi ai Școlii Gimnaziale nr.7 din municipiul Reșița și una de studenți ai Universității Babeș Bolyai Reșița.
Domnul Petru Belciu, în ceea ce privește decontarea navetei cadrelor didactice consideră faptul că, această problemă se poate datora și unui management defectuos al conducerii unității de învățământ.
Domnul Remus Ciobanu, Preşedinte, PJIMM Caraş-Severin, Reprezentantul CNIPMMR, întreabă dacă este asigurat transportul elevilor care învăță în cadrul celor 4 unități de învățământ ce vor fi desființate spre unitățile de învățământ la care au fost arondați.
Domnul Petru Belciu, este asigurat transportul acestora prin intermediul microbuzelor școlare.
Domnul Alin-Cuzma Muntean, Subprefectul Județului Caraș-Severin, întreabă care este diferența dintre numărul de elevi ce termină clasa a VIII – a și cei care termină clasa a XII – a.
Domnul Petru Belciu, nu deține în momentul de față datele complete dar aproximativ 75% dintre absolvenții de clasa a VIII –a termină și clasa a XII –a.
Domnul Prefect, întreabă dacă mai sunt și alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, întrucât nu sunt se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Dă cuvântul domnului Trifu Vuița, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Caraș-Severin.
Domnul Trifu Vuița, prezintă materialul ”Informare privind derularea proiectului de Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a stațiunii Băile Herculane – Podul de Piatră cu finanțare prin P.O.R 2014-2020” (material cuprins în dosarul de şedinţă).
Domnul Prefect, mulțumește pentru materialul prezentat și precizează faptul că, a văzut lucrările care s-au realizat în cadrul acestui proiect cu ocazia unor vizite în orașul Băile Herculane și speră ca la finalizare să fie o lucrarea reușită.
Solicită reprezentatului Direcției Județene pentru Cultură Caraș-Severin să transmită conducerii faptul că, trebuie urgentată rezolvarea problemei Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din municipiul Caransebeș.
În acest sens consideră faptul că, este oportună deplasarea la fața locului și își manifestă disponibilitatea de a participa la această întâlnire împreună cu reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Caraș-Severin.
În continuare se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, Diverse și supune la vot minuta încheiată cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 22.02.2023, care este aprobată în unanimitate de către membrii Comisiei.
Întrucât nu mai sunt alte aspecte de discutat la acest punct de pe ordinea de zi, mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.