Ședințele Colegiului Prefectural și Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin organizează marți, 28 martie, ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de ședințe de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

  1. Informare privind principalii indicatori economici şi sociali ai judeţului Caraş-Severin în anul 2022
  2. Informare privind activitatea de control desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin în anul 2022
  3. Informare privind activitatea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Caraș-Severin, desfășurată în anul 2022
  4. Analizarea măsurilor pentru accelerarea implementării proiectelor ce vizează consolidarea clădirilor cu risc seismic.
  5. Stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în semestrul II 2022 la nivelul Județului Caraș-Severin
  6. Prezentarea și aprobarea „Planului anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024, pentru anul 2023”.

         6.1 Adoptarea Hotărârii pentru aprobarea „Planului anual de acţiuni pentru realizarea în Județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024, pentru anul 2023”

  1. Diverse

         Aprobarea Procesului-Verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al  Judeţului Caraş-Severin din data de 21.02.2023.

În continuarea ședinței Colegiului Prefectural, se va desfășura ședința Comitetului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor, cu următoarea ordine de zi:    Informare privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul protecției consumatorilor la comercializarea produselor cosmetice.

  1. Diverse.