Știri importante

Întâlnire online a Grupului de Lucru de suport în cadrul proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5″

Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin a organizat în data de 23 aprilie 2021, o întâlnire on-line cu studenții străini din cadrul Centrului Universitar UBB Reșița în cadrul proiectuluiAIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, finanțat din Programul Fondul pentru Azil și Migrație 20.02, proiect al cărui coordonator la nivel de județ este Cristian Gâfu, Prefectul Județului Caraș-Severin.

Solicitantul proiectului este Asociația Ecumenică A Bisericilor din România – AIDRom, iar partenerii în proiect sunt: Asociația Filantropia Oradea, Instituția Prefectului – Județul Timiș, Instituția Prefectului – Județul Caras-Severin și Instituția Prefectului – Județul Bihor.

Scopul întâlnirii a fost acela de a identifica nevoile grupului țintă, format din studenții străini din cadrul Centrului Universitar UBB Reșița.

Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a beneficiarilor de protecție internațională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată și complexă – prin furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în sprijinirea migranților în procesul de integrare.

Tematica dezbătută în cadrul întâlnirii mai sus menționate a vizat prezentarea activităților specifice proiectului AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”, activități prezentate de doamna Oana Taloș, Managerul local al Centrului Regional de Integrare a Migranților Timișoara, precum și identificarea nevoilor grupului țină și prezentarea ofertei Centrului Regional de Integrare a Migranților Timișoara în ceea ce privește sprijinul acordat migranților.

 

Programul pentru școli al României 2017-2023

Cristian Gâfu, prefectul județului Caraș-Severin, în calitate de coodonator al Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017, a solicitat instituțiilor cu atribuții în domeniu să efectueze controale la acţiunile de distribuție a produselor (lapte UHT, corn/biscuiți și mere), din cadrul Programului pentru școli al României în unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin, conform legislației naționale în vigoare. Prin aceste acţiuni se urmăreşte verificarea respectării normelor sanitare și sanitar-veterinare în instituțiile școlare din județ și la producători/furnizori, în ceea ce priveşte procesul de distribuție și depozitare a produselor.

În acest context, în luna martie 2021  au fost realizate 11 controale pe linie sanitară în cadrul unităților de învățământ, nefiind constatate deficiențe și nefiind aplicate sancțiuni.

Grupul de lucru din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin a realizat centralizarea lunară și verificarea anexei 4 – Evidența numărului de porții de fructe (măr), lapte UHT și produsele de panificație, consumate de preșcolarii și elevii prezenți la cursuri conform catalogului, de la unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin, pentru luna februarie 2021 și a verificat documentele justificative depuse de furnizori.

Ședinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin și şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat astăzi, 31 martie, la sediul Palatului Administrativ, Sala de Protocol – Cabinet Prefect următoarele:

 

– şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având următoarea ordinea de zi:

1.Analiza bolilor cronice în intervalul 2015-2020;

Prezintă:  Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

2.Informare privind colectarea deşeurilor la nivelul Judeţului Caraş-Severin;

Prezintă: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Intercom Deşeuri Caraş-Severin.

3.Diverse.

 

– şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu începere de la ora 11,00, având următoarea ordine de zi:

 1. Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat din județul Caraș-Severin pentru anul școlar 2021-2022.

Prezintă: Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin.

 1. Informare privind asistența medicală primară-medicina de familie, grad de acoperire și necesar de medici în județ.

Prezintă: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin.

 1. Diverse:

– Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 24.02.2021.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020) – măsuri de mediu şi climă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală-Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt: Măsura 10-Agro-mediu și climă; Măsura 11 – Agricultura ecologică și Măsura 13-Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă în perioada de tranziție către perioada de programare 2023-2027, precum și în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2021, MADR urmărește intensificarea acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR.

Vă aducem la cunoștință faptul că au fost elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile în anul 2021, care sunt utile în accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri, iar materialele informative  aferente anului 2021, publicate pe site-ul MADR se regasesc pe link-ul:

https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html

Campania de vaccinare

Odată cu deschiderea centrelor de vaccinare de la Ezeriş şi de la Slatina Timiş,  în judeţul  nostru funcţionează efectiv 10 centre de vaccinare. De îndată ce numărul de doze va permite, îşi vor începe activitatea şi centrele la Anina, Băile Herculane și Oțelu Roșu.

În prezent, conform cifrelor din 2020, furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică, judeţul nostru are o populaţie de 313.956 de locuitori, din care 42.176 au vârsta sub 16 ani. Astfel, din cei  271.780 de cetăţeni eligibili pentru a fi imunizaţi, până   în acest moment au fost vaccinate  27.940 de persoane.

Astăzi, în judeţul nostru au sosit 1.878 doze de vaccin produs de Pfizer şi 170 de doze produse de Moderna, urmând ca în cursul zilei de mâine să mai sosească încă 330 de doze Moderna.

Facem un apel la cetăţenii judeţului nostru să se programeze pentru vaccinare şi să ducă până la capă procesul de imunizare. Am reuşit să vaccinăm peste 10% din populaţia judeţului, dar până nu se atinge un prag de aproximativ 70%, nu se  poate vorbi de imunizare în  masă şi implicit de ţinerea pandemiei sub  control.

Odată cu apariţia noilor tulpini ale SARS CoV-2, virusul se răspândeşte mai repede şi evoluţia bolii a devenit mai agresivă, reprezentând un  pericol şi pentru persoanele care nu se încadrau până acum în categoriile de risc major.

Ne confruntăm cu o  creştere accelerată a numărului persoanelor infectate şi doar prin disciplină şi simţ civic putem stopa acest fenomen. Sistemul sanitar este supus unei presiuni uriaşe, numărul pacienţilor care necesită internarea creşte, iar secţiile ATI se aglomerează într-un ritm accelerat.

Solicităm cetăţenilor judeţului nostru să poarte măşti de protecţie, să respecte distanţarea fizică şi să aplice regulile igienico-sanitare de prevenire a răspândirii coronavirusului.

Vă reamintim că toate aceste reguli, precum şi restricţiile în vigoare, sunt aplicate pentru protejarea cetăţenilor.

Doar respectând cu stricteţe aceste reguli, vom putea reveni la normalitate!

 

Programul pentru școli al României 2017-2023

În cadrul Programului pentru școli al României, începând cu data de 08.02.2021, a fost demarată distribuția produselor (lapte UHT, corn/biscuiți și mere) către unitățile de învățământ din județul nostru, în funcție de scenariile existente în contextul pandemiei de Covid-19.

Cristian Gâfu, prefectul județului Caraș-Severin, în calitate de coodonator al Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.640/2017, a solicitat instituțiilor cu atribuții în domeniu să efectueze acţiuni de control, conform legislației naționale în vigoare, în vederea asigurării distribuției și depozitării produselor cu respectarea normelor sanitare și sanitar-veterinare, atât la instituțiile școlare din județ, cât şi la producători/furnizori. Astfel,  în luna februarie au fost realizate 19 controale pe linie sanitară în cadrul unităților de învățământ și un control pe linie sanitar-veterinară la un furnizor/distribuitor, nefiind constatate deficiențe și nefiind aplicate sancțiuni.

Pentru implementarea măsurilor educative prevăzute în program şi pentru buna derulare a acestora, se colaborează cu Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, cu primăriile din județ și cu unitățile de învățământ.

Întâlnire online a Grupului de Lucru de suport în cadrul proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5″

Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin a organizat în data de 10 martie 2021, o întâlnire online a Grupului de Lucru de suport în cadrul proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5″, finanțat din programul Fondul pentru Azil și Migrație 20.02, proiect al cărui coordonator la nivel de județ este Cristian Gâfu, prefectul Județului Caraș-Severin. Cu această ocazie, Cristian Gâfu a solicitat instituțiilor membre în cadrul Grupului de lucru de suport implicarea activă în cadrul activităților specifice ale proiectului.

Solicitantul proiectului este Asociația Ecumenică A Bisericilor din România – AIDROM , iar partenerii în proiect sunt: Asociația Filantropia Oradea, Instituția

Prefectului – Județul Timiș, Instituția Prefectului – Județul Caras-Severin și Instituția

Prefectului – Județul Bihor.

Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a

beneficiarilor de protecție internațională și a resortisanților țărilor terțe, în societatea

românească, în Regiunea 5, printr-o abordare integrată și complexă – prin furnizarea

informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie într-o singură locație și prin

consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și comunității locale în

sprijinirea migranților în procesul de integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și de resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung /în baza

pașaportului, până la primirea permisului de ședere), care necesită sprijin în vederea

integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Tematica dezbătută în cadrul întâlnirii mai sus menționate a vizat prezentarea

activităților specifice proiectului „AIM 5-Acțiuni de integrare a migranților în

Regiunea 5″, activități prezentate de Oana Taloș, Managerul local al Centrului

Regional de Integrare a Migranților Timișoara.

Distribuţia pachetelor cu alimente din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

În perioada 3-8 martie 2021, sub coordonarea prefectului Cristian Gâfu, a avut loc distribuția către unitățile administrativ-teritoriale din județ a pachetelor cu alimente aferente Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, program al Uniunii Europene derulat prin intermediul Guvernului României, prin Autoritatea de Management care este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Numărul de pachete distribuite la nivel de județ este de 12.625 de pachete care conţin făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei,  zahăr, orez, conservă carne de vită, conservă carne de porc, conservă pateu de ficat de porc, compot de fructe.

Beneficiarii finali sunt persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, precum și persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă.

Distribuția în fiecare localitate se realizează în termen de 45 de zile calendaristice de la recepţia pachetelor cu alimente pentru beneficiarii finali din categoriile venit minim garantat și alocaţie pentru susţinerea familiei și în continuare în termen de 15 zile calendaristice pentru celelalte categorii, conform prevederilor stabilite prin OUG nr.84/2020.

Şedinţa Colegiului Prefectural – 18.02.2021

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat astăzi, 18.02.2021, ora 11:00, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

 

 1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de către Compartimentul Relații de Muncă.

        Prezintă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin.

 

 1. Informare privind activitatea desfășurată de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin în anul 2020.

Prezintă: Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin.

 

 1. Importanța realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului Operațional Regional (POR).

Prezintă: Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, în anul 2020.

Prezintă: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin.

 

 1. Diverse.

– Aprobarea procesului-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din data de 21.01.2021.

Distribuţia pachetelor cu produse de igienă din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

La nivelul de județului Caraș-Severin, în perioada 25-27 ianuarie 2021, s-a desfășurat sub coordonarea prefectului Cristian Gâfu, distribuția pachetelor cu produse de igienă aferente Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, program al Uniunii Europene derulat prin intermediul Guvernului României, prin Autoritatea de Management care este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În judeţul nostru s-au distribuit de 12.625 de pachete care conţin produse de igienă: pastă de dinți, detergent, săpun lichid, periuțe de dinți, etc.

Beneficiarii finali sunt:

 • persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat;
 • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă;
 • persoanele cu handicap grav și accentuat;
 • persoanele aflate în așezări informale;

Distribuția în fiecare localitate se realizează în termen de 45 de zile calendaristice de la recepţia produselor către beneficiarii finali din categoriile venit minim garantat și alocaţie pentru susţinerea familiei și în continuare în termen de 15 zile calendaristice către celelalte categorii, conform prevederilor stabilite prin OUG nr.84/2020.