Știri importante

Şedinţa Colegiului Prefectural – 18.02.2021

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat astăzi, 18.02.2021, ora 11:00, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

 

 1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de către Compartimentul Relații de Muncă.

        Prezintă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin.

 

 1. Informare privind activitatea desfășurată de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Județul Caraș-Severin în anul 2020.

Prezintă: Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin.

 

 1. Importanța realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului Operațional Regional (POR).

Prezintă: Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, în anul 2020.

Prezintă: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin.

 

 1. Diverse.

– Aprobarea procesului-verbal încheiat cu ocazia şedinţei Colegiului Prefectural al Judeţului Caraş-Severin din data de 21.01.2021.

Distribuţia pachetelor cu produse de igienă din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

La nivelul de județului Caraș-Severin, în perioada 25-27 ianuarie 2021, s-a desfășurat sub coordonarea prefectului Cristian Gâfu, distribuția pachetelor cu produse de igienă aferente Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, program al Uniunii Europene derulat prin intermediul Guvernului României, prin Autoritatea de Management care este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În judeţul nostru s-au distribuit de 12.625 de pachete care conţin produse de igienă: pastă de dinți, detergent, săpun lichid, periuțe de dinți, etc.

Beneficiarii finali sunt:

 • persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat;
 • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
 • persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă;
 • persoanele cu handicap grav și accentuat;
 • persoanele aflate în așezări informale;

Distribuția în fiecare localitate se realizează în termen de 45 de zile calendaristice de la recepţia produselor către beneficiarii finali din categoriile venit minim garantat și alocaţie pentru susţinerea familiei și în continuare în termen de 15 zile calendaristice către celelalte categorii, conform prevederilor stabilite prin OUG nr.84/2020.

Şedinţa Colegiului Prefectural – Caraş-Severin

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a organizat astăzi, 21 ianuarie, ora 11:00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

 1. Prezentarea și adoptarea Programului și Tematicii ședințelor Colegiului

Prefectural în anul 2021.

 1. Informare privind activitatea de rezolvare a cererilor depuse de către persoanele fizice și juridice în anul 2020.
 2. Informare privind concluziile rezultate în urma controalelor oficiale efectuate în în unitățile de procesare, depozitare și comercializare a produselor alimentare.
 3. Informare privind activitatea desfășurată de către inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin, în anul 2020.

5. Diverse.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu aprobarea domnului prim-ministru Ludovic Orban, a acordat ca ajutor umanitar intern de urgenţă cu titlu gratuit din rezervele de stat, zece construcții ușoare din elemente modulare

Având în vedere solicitarea formulată de Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Hotărârea nr. 44 din 27.10.2020 a  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgența Caraş-Severin, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu aprobarea domnului prim-ministru Ludovic Orban, a acordat ca ajutor umanitar intern de urgenţă cu titlu gratuit din rezervele de stat,  zece construcții ușoare din elemente modulare repartizate astfel:

 

–        4 la Spitalului Judeţean de Urgență Reşiţa,

–        2  la Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş,

–        1  la Serviciului Judeţean de Ambulanţă Reşiţa,

–        1  la Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă,

–        1  la Spitalului Orăşenesc Oţelu Roşu,

–        1  la  Spitalului Orăşenesc Oraviţa.

 

Aceste construcţii modulare vor asigura  nevoile de izolare și triere a pacienților suspecți de infecție cu SARS-CoV-2 care sosesc la spitalele din judeţul Caraş-Severin.

În perioada 09-11.11.2020,  ANRSPS prin UT 360, UT 245 şi UT 355 au asigurat transportul containerelor la destinațiile  finale.

Cele zece construcţii modulare sunt prevăzute cu paturi, se pot racorda la instalaţia electrică a spitalului şi vor înlocui parţial corturile puse la dispoziţie de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic“.

 

Şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin din 12.11.2020

Astăzi, 12 noiembrie 2020, ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, a avut  loc şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

 

 1. Informare privind activitatea desfăşurată de către CN CF „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara, Secţia L1 Caransebeş pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii prin lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii periodice, în perioada 01.01- 31.10.2020.
 2. Informare privind Programul PNDR 2014-2020 indicatori de implementare la nivelul județului Caraș-Severin.
 3. Informare referitoare la activitatea desfăşurată de către ANIF, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Caraş-Severin, în perioada 01.01.-31.10.2020.
 4. Diverse.

 

La punctul 1, prefectul Cristian  Gâfu a  apreciat că lucrările  de întreţinere periodică efectuate în acest an  nu au  fost efectuate corespunzător  dar speră  că  lucrurile vor intra pe  făgaşul normal în  2021. De asemenea, prefectul a evidenţiat promptitudinea cu care s-a intervenit în  cazul accidentului feroviar de la Cornuţel.

La punctul 2, Cristian Gâfu a solicitat de la AFIR o situaţia la zi a plăţilor efectuate în judeţul nostru, pentru a vedea unde se situează judeţul nostru comparativ cu alte judeţe şi pentru a  se găsi  soluţii de eficientizare pe viitor.

La punctul 3, prefectul a  sugerat ca, din  cauza numărului mic de angajaţi, munca să fie concentrată pe activităţile cele mai importante ale acestei  instituţii.

Totodată, Cristian  Gâfu a anunţat că în acest an, din cauza  pandemiei, nu a reuşit să se deplaseze în teren pentru  verificări amănunţite, dar speră că în  2021 situaţia epidemiologică să  se îmbunătăţească, astfel ca în  anul ce  vine să  poată  verifica la faţa locului toate aspectele problematice din Caraş-Severin.

Comunicat de presă lansare CRI Oradea

Centre Regionale de Integrare

destinate beneficiarilor de protecție internațională și RTT în România.

 

 Lansare proiect: AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Oradea

17 Noiembrie 2020.

 

Asociația Filantropia Oradea va organiza conferinţa de lansare a proiectului: AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

 

Evenimentul va avea loc online, pe platforma ZOOM:

·        În data de 17 Noiembrie 2020 între orele 11:00-13:00.

 • Link-ul de conectare pentru eveniment, va fi transmis în timp util.

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

                   Instituția Prefectului Județul Timiș

                   Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin

                   Instituția Prefectului Județul Bihor

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare:

Durata implementare:  – Sept 2020 – Sept 2021

 • Sept 2021 – Sept 2022
 • Sept 2022 – Dec 2022

Prima etapă de implementare se desfășoară în perioada: 29 septembrie 2020 – 25 septembrie 2021.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare este în valoare totală de: 3.163.283,80 lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect se urmărește:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de  Integrare Oradea, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

STATISTICI:

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, la data de 29.02.2020, numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal, a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes situația străinilor, este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018 și 2019:

 • Bihor – 1687, Arad – 1858, Hunedoara -705
 • Timiș – 5415, Caraș-Severin – 518, Mehedinți – 376

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm Marți, 17 Noiembrie 2019, în intervalul orar între orele 11:00-13:00, la evenimentul online de lansare a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Oradea.

Linkul de participare va fi distribuit participanților pe baza de înregistrare prealabilă la numărul de telefon: 0743 081 449 sau la adresa de email: adrianapopa@filantropiaoradea.ro.

Adriana Popa

0743 081 449

Manager Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea

Asociația Filantropia Oradea

adrianapopa@filantropiaoradea.ro

Comunicat de presă lansare CRI Timisoara

Centre Regionale de Integrare

destinate beneficiarilor de protecție internațională și RTT în România.

 

Lansare proiect: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Timișoara

18 Noiembrie 2020.

 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România va organiza conferinţa de lansare a proiectului: „AIM 5 – Acțiuni de integrare a migranților în Regiunea 5”.

Evenimentul va avea loc în format online pe platforma ZOOM:

În data de 18 Noiembrie 2020 între orele 11:00-13:00.

Link-ul de conectare pentru eveniment, va fi transmis în timp util.

 

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul este implementat de:

Beneficiar: AIDRom – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

 

Parteneri:  Asociația Filantropia Oradea

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BIHOR

Proiectul se desfășoară pe 3 etape de implementare:

Durata implementare:  – Sept 2020 – Sept 2021

 • Sept 2021 – Sept 2022
 • Sept 2022 – Dec 2022

Prima etapă de implementare se desfășoară în perioada: 29 septembrie 2020 – 25 septembrie 2021.

Bugetul total al proiectului, pe cele 3 Etape de Implementare, este în valoare totală de: 3.163.283,80  lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Grupul țintă principal al proiectului este reprezentat de  beneficiarii de protecție internațională (BP) și resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere pe teritoriul României (în baza unui permis de ședere pe termen scurt sau lung), care necesită sprijin în vederea integrării în România, așa cum sunt ei definiți în legislația națională și europeană.

Prin acest proiect se urmărește:

Obiectiv 1: Creșterea nivelului de integrare socială a BP și a RTT din Regiunea 5, prin accesul la servicii de integrare individualizate și complexe.

Obiectiv 2: Consolidarea rețelelor de suport locale interinstituționale, suport comunitar, rețele de voluntari și a membrilor reprezentativi din comunitățile de străini.

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților profesionale ale actorilor implicați în asistarea grupului țintă.

Prin intermediul acestui proiect se va continua activitatea Centrului Regional de Integrare Timișoara, fiind oferite, în mod gratuit, servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, se vor consolida reţele judeţene de voluntari, se vor crea grupuri de lucru, sesiuni de formare şi sesiuni de informare și conștientizare a fenomenului migrației în comunitatea locală.

 

STATISTICI:

Conform datelor furnizate de către Inspectoratul General pentru Imigări, la data de 29.02.2020, numărul total al persoanelor străine din România care se încadrează în grupul țintă principal, a fost de 87.395 de migranți. Dintre aceștia, 3797 de persoane sunt beneficiari ai unei forme de protecție, refugiat sau protecție subsidiară. În județele de interes, situația străinilor este următoarea, majoritatea în creștere față de datele din 2018 și 2019:

 • Bihor – 1687, Arad – 1858, Hunedoara -705
 • Timiș – 5415, Caraș-Severin – 518, Mehedinți – 376

INVITAȚIE

Pentru mai multe informații, vă invităm Miercuri, 18 Noiembrie 2020, între orele 11:00-13:00, la evenimentul online de lansare a proiectului, unde vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Timiș si Caraș-Severin, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, companii, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din Timișoara. Linkul de participare va fi distribuit participanților pe baza de înregistrare prealabilă la numărul de telefon: 0742 128 579, sau la adresa de email oana.talos@aidrom.ro.

 

 

 

Oana Taloș

Manager – Centrul Regional de Integrare Timișoara

AIDROM – Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

oana.talos@aidrom.ro

Şedinţa CJSU Caraş-Severin din 03.11.2020

Având în vedere creşterea continuă şi îngrijorătoare a numărului de persoane infectate cu SARS CoV-2 în judeţul nostru,  astăzi, 03.11.2020, a avut loc o  şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.

În urma analizelor,  s-au dispus adoptat următoarele hotărâri:

 

 1. Hotărârea nr. 47/03.11.2020, privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19, pe ultimele 14 zile, la data de 03.11.2020 şi dispunerea măsurilor pentru punerea în aplicare a HGR nr.856/2020 la nivelul județului Caraș-Severin;

 

 1. Hotărârea nr. 48/03.11.2020, privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura în spaţiile deschise pe tot teritoriul judeţului Caraş-Severin, după cum urmează:

Art.1. (1) Începând cu data de 04.11.2020, pe toată perioada stării de alertă, pe teritoriul județului Caraş-Severin, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise.

(2) Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense sau alte activităţi, reglementate de prevederi legale în vigoare.

 Art.2. Se instituie în sarcina administratorilor/proprietarilor de spații publice deschise, afișarea la loc vizibil a informațiilor privind obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în aceste spaţii.

Art.3. (1) Se instituie în sarcina autorităților și instituțiilor competente aplicarea măsurilor necesare pentru intensificarea acțiunilor de control în toate spațiile publice deschise.

(2) Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne împreună cu alte instituţii cu atribuţii de control (Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Caraş-Severin, Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, etc), conform competențelor legale.

(3) Nerespectarea măsurilor mai sus menţionate se sancţionează cu amendă contravenţională, potrivit legii.

Art.4. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin va modifica prezenta Hotărâre în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul judeţului Caraş-Severin.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 04.11.2020 şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

Art.6. (1) Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

(2) Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.

 

 

 1. Hotărârea nr. 49/03.11.2020 privind aprobarea propunerilor de suspendare cursuri şcolare, respectiv aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ, în urma analizării situaţiei epidemiologice existente la data de 03.11.2020 la nivelul județului Caraș-Severin, după cum urmează:

 

Art.1 (1). Se aprobă trecerea la Scenariul 3 – ROȘU și suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” pentru următoarele unităţi de învăţământ astfel:

 • Școala Gimnazială ”Vasile Versavia” Naidăș pentru o perioadă de 14 zile (02.11-15.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială ”Vasile Versavia” Naidăș și structura Grădinița cu Program Normal Naidăș, din cauza ratei de incidență/localitate;
 • Școala Gimnazială Fârliug pentru o perioadă de 14 zile (03.11-16.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială Fârliug și structura Grădinița cu Program Normal Fârliug, din cauza ratei de incidență/localitate;
 • Școala Gimnazială ”Trandafir Tămaș” Marga pentru o perioadă de 14 zile (04.11-17.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială ”Trandafir Tămaș” Marga și structura Grădinița cu Program Normal Marga, din cauza ratei de incidență/localitate;
 • Școala Gimnazială Ocna de Fier pentru o perioadă de 14 zile (04.11-17.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială Ocna de Fier și structura Grădinița cu Program Normal Ocna de Fier, din cauza ratei de incidență/localitate;
 • Școala Gimnazială ”Gheorghe Guga” Răcășdia pentru o perioadă de 14 zile (04.11-17.11.2020), pentru unitatea Școala Gimnazială ”Gheorghe Guga” Răcășdia și structurile arondate acesteia, datorită ratei de incidență/localitate;

(2).  Se aprobă suspendarea, respectiv prelungirea suspendării cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” pentru următoarele unităţi de învăţământ, respectiv clase, astfel:

 • Școala Gimnazială ”Trandafir Cocîrlă” Turnu Ruieni, suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” la o clasă cu predare în regim simultan Pregătitoare/I, pentru o perioadă de 14 zile (03.11-16.11.2020), din cauza unui caz confirmat pozitiv;
 • Școala Gimnazială Slatina Timiș, prelungirea suspendării cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” la o clasă cu predare în regim simultan II/IV de la Școala Primară Ilova, pentru o perioadă de 14 zile (03.11-12.11.2020), din cauza rezultatului pozitiv la retestare;

(3). Se aprobă trecerea la Scenariul 2 – GALBEN pentru următoarele unităţi de învăţământ, astfel:

 • Toate unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Caransebeș, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate, cu excepția Colegiului Național ”C.D. Loga” Caransebeș, care rămâne pe scenariul 3- roșu până la data de 10.11.2020, din cauza cazurilor confirmate cu virusul SARS-CoV-2 din unitate;
 • Toate unitățile de învățământ de pe raza orașului Oravița, începând cu data de 02.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
 • Școala Gimnazială ”Atanasie Cojocaru” Pojejena și structurile arondate Grădinița cu Program Normal Belobreșca, Grădinița cu Program Normal Pojejena, Grădinița cu Program Normal Radimna și Școala Primară ”Borislav Crîstici” Belobreșca, începând cu data de 03.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
 • Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
 • Școala Gimnazială ”Traian Lalescu” Cornea și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
 • Liceul Tehnologic ”Iosif Coriolan Buracu” Prigor și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
 • Școala Gimnazială Slatina Timiș și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
 • Școala Gimnazială ”Iuliu Birou” Ticvaniu Mare și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate;
 • Școala Gimnazială ”Trandafir Cocîrlă” Turnu Ruieni și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate, cu excepția menționată la art.1, alin 2;
 • Școala Gimnazială Vârciorova și structurile arondate, începând cu data de 04.11.2020, datorită ratei de incidență/localitate.

(4). Se aprobă trecerea la Scenariul 1 – VERDE, cu prezența tuturor elevilor ”față în față” pentru următoarele unităţi de învăţământ, astfel:

 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Christiana” Bocșa și structura Școala Profesională Specială Bocșa, începând din data de 03.11.2020, în cazul în care rata de incidență/localitate rămâne sub 1,5;
 • Școala Gimnazială Cărbunari și structura Grădinița cu Program Normal Cărbunari, începând din data de 03.11.2020, în cazul în care rata de incidență/localitate rămâne sub 1,5.

Art.2.(1). În urma analizării propunerilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din judeţul Caraş-Severin menționate la art.1, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin se aprobă Scenariile de funcţionare ale unităților de învățământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin înaintate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin.

(2).Scenariile de funcţionare ale unităților de învățământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin sunt cuprinse în Anexa nr.1, care face parte intergrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 (1). Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin.

(2). Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin va comunica prezenta Hotărâre, fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

 

 

Hotărârile nr. 47/03.11.2020  şi nr. 48/03.11.2020 şi anexele aferente  pot fi accesate pe site-ul  Instituţiei Prefectului  – Caraş-Severin la secţiunea Activităţi/Situaţii de urgenţă.

 

Situații de urgență

Şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin din 20.08.2020

Astăzi, 20 august 2020, ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, s-a desfăşurat şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia pentru Agricultură

Judeţeană Caraş – Severin în perioada 01.01.- 31.07.2020.

1.1. Prezentarea și aprobarea „Programului de măsuri stabilite în vederea îmbunătăţirii activităţii Direcției pentru Agricultură Județene Caraș-Severin în perioada 01.09.2020-31.12.2020”.

 1. Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Județean de Metrologie Legală Caraș-Severin în primele 6 luni ale anului 2020.
 2. Stadiul măsurilor întreprinse de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin în vederea autorizării obiectivelor din subordinea consiliilor locale (unități de învățământ, cămine culturale, alimentări cu apă ale localităților, alte obiective, etc.).
 3. Informare privind pregătirea unităților de învățământ preuniversitar în vederea deschiderii în condiții optime a anului școlar 2020-2021.
 4. Diverse.

 

Prefectul  Cristian Gâfu a ţinut să felicite întreg personalul ISU Semenic pentru acţiunile desfăşurate în acest an, atât pe probleme legate  de pandemia  de COVID-19, cât şi pentru activităţile din celelalte situaţii gestionate de  către acest serviciu.

 

Prefectul a subliniat  importanţa asigurării condiţiilor de igienă în toate şcolile  şi grădiniţele din judeţ,  înainte de începerea activităţii. Cristian Gâfu a anunţat  că vor fi controlate toate unităţile  de  învăţământ şi  că, acolo  unde nu se respectă condiţiile de igienă, respectiv nu exista  apă potabilă sau toalete, se vor aplica  amenzi  şi începerea activităţii specifice nu  va fi  autorizată. Pentru  unităţile care se confruntă cu aceste probleme, Cristian Gâfu a sugerat soluţia  instalării unor toalete ecologice şi  a unor bazine mobile cu apă potabilă.  Prefectul a atenţionat  UAT-urile  din judeţ, că verificările vor fi  făcute la faţa locului şi că nu se  va  baza doar pe informări primite din  partea primăriilor. De asemenea, prefectul a  precizat  că în problema asigurării condiţiilor de igienă în şcoli  şi grădiniţe toleranţa va fi zero şi că se va verifica inclusiv  funcţionalitatea  toaletelor şi a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, precum şi accesul copiilor la aceste facilităţi, deoarece  în prima parte a anului  s-au  primit sesizări de la cetăţeni despre faptul că există şcoli în judeţul nostru unde s-au inaugurat cu mare fast grupuri sanitare noi, dar elevii nu au acces la  ele sau acestea sunt nefuncţionale.

 

În  încheierea şedinţei, Cristian  Gâfu a ţinut  să-l  felicite pe Ion Doran, şeful Serviciului Dezvoltare Economică şi  Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani şi să-i  mulţumească, în  prag de pensionare,  pentru munca depusă de-a lungul anilor  în cadrul  Instituţiei Prefectului –  Judeţul Caraş-Severin.

Şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin din 23.07.2020

Astăzi, 23 iulie 2020, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

 

 1. Activitățile desfășurate de către structurile de poliție pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, prevenirea delincvenței juvenile, în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ din județul Caraș-Severin, în anul școlar 2019-2020.

 

 1. Informare privind activitatea desfășurată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin, în perioada 01.01.2020-30.06.2020.

2.1. Prezentarea și aprobarea  „Programului de măsuri stabilite în vederea îmbunătăţirii activităţii  A.J.P.I.S Caraș-Severin în perioada 01.07.2020-31.12.2020” .

 

 1. Raport privind activitatea desfășurată de către Oficiul Județean de Zootehnie Caraș-Severin în perioada 01.01-30.06.2020.

 

 1. Diverse.

 

La primul punct  de pe ordinea de zi, prefectul judeţului, Cristian  Gâfu, a subliniat că este  necesar ca UAT-urile din judeţul nostru să aloce mai  mulţi bani pentru învăţământ în  bugetul pentru 2021.  Prefectul  a apreciat că unităţile de învăţământ din judeţul nostru se confruntă cu probleme majore, cum ar fi lipsa apei în şcoli şi deficienţe în  sistemele de supraveghere şi prin sporirea fondurilor alocate  învăţământului aceste probleme pot fi remediate.

De asemenea, Cristian Gâfu  a solicitat AJPIS Caraş-Severin să obţină de la minister o clarificare referitoare la criteriile care stabilesc cine poate beneficia de acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate sau constituite prizonieri.

În încheierea şedinţei, prefectul  judeţului a ţinut să precizeze că toate instituţiile care desfăşoară activităţi cu publicul trebuie să respecte cu stricteţe toate normele de protecţie şi de distanţare socială, pentru a proteja sănătatea cetăţenilor care le trec pragul dar  şi a propriilor angajaţi.